Potřebuješ více času? Nech si napsat texty [Případová studie Strossle]

Kvalitní články jsou pro přirozené zvýšení návštěvnosti webu velice silným nástrojem. Tento fakt si uvědomuje i společnost Strossle, která již dlouhou dobu působí v oblasti online reklamy a marketingu. Aby klientům předali užitečné informace o účinnosti svých reklamních kampaní v článcích na vlastním blogu, rozhodli se pro spolupráci s námi.

Síla kvalitního textu

Web může být přehledný a bezvadný z hlediska designu. Pokud však návštěvníkovi neposkytne požadované informace, ztrácí pro něj hodnotu. Určitě se i tobě stalo, že ses musel proklikat přes několik webů, než jsi v kvalitním článku našel informace, které jsi hledal.

Pro úspěšné oslovení potenciálního klienta určitě nechceš být jednou z těch „proklikávaných“ stránek. Pokud chceš, aby čtenář věnoval čas článku a v budoucnu se vrátil právě na tvůj web, je třeba při tvorbě textu myslet na:

  •     upoutání pozornosti,
  •     smysluplné předání relevantních informací,
  •     strukturu článku,
  •     formátování textu,
  •     množství dalších detailů.

Ve Strosslu si uvědomují, že tvorba kvalitního článku není jen o rychlém ťukání do klávesnice. Proto nás oslovili s požadavkem na psaní případových studií o jejich reklamních kampaních.

„Je to jako když chcete zapůsobit na novou přítelkyni nebo obchodní partnery, vezmete je do pěkné luxusní restaurace a jste ochotni si za kvalitu zaplatit.“

Filip Kuna, CEO Strossle

 

Společnost Strossle vidí v kvalitních článcích více než jen nástroj pro přilákání potenciálních klientů a zvýšení návštěvnosti webu. Díky případovým studiím zaměřeným na její reklamní kampaně dokáže zapůsobit také na konkurenci v oblasti online marketingu.

Začátečníky v oboru překvapí informacemi o výkonnosti kampaní. Zároveň přiláká pozornost expertů, kteří se také dozvědí něco nového. V každém případě kvalitně napsaný článek na webu signalizuje, že ve Strosslu ví, co dělají, a svou práci berou vážně.

Co jsme pro Strossle psali?

Společnost Strossle nás požádala o několik případových studií. Každá z nich se zaměřovala na výkonnost jednotlivých reklamních kampaní. Na základě dat, která nám ze Strosslu poslali, jsme psali články hodnotící úspěšnost konkrétní kampaně a spokojenost klienta.

Případové studie se kampani věnovaly do hloubky, což ocenil i Filip Kuna, CEO společnosti Strossle. Kromě podrobného rozebrání tématu zmínil mezi výhodami spolupráce i dodání ve stanoveném termínu a kvalitu textu na úrovni redakčního článku.

Jedna z případových studií, které jsme psali pro Strossle.

Proč svěřit psaní profesionálům?

Možná si říkáš, že článek na web si dokážeš napsat i sám, tak proč bys za to někomu měl platit? Důvodů je několik, ale za zmínku stojí zejména pohodlí v kombinaci s vysokou kvalitou výsledného článku.

I v případě Strosslu probíhala spolupráce tak, že jsme obdrželi data a materiály z kampaně. Na základě nich jsme napsali případovou studii, kterou si ve Strosslu přečetli, přidali komentáře na dodatečné úpravy a pak už jen nahodili na web.

Shrnutí

Pokud chceš, aby se i tvůj web mohl pochlubit kvalitními články od profesionálů, stačí nás kontaktovat pomocí krátkého formuláře. U článků je sice náročné měřit přesné údaje o jejich výkonnosti, ale hodnocení klientů dokazují, že spolupráce s námi nebudeš litovat.

„Profesionál napíše text na úrovni redakčního článku a dodá jej ve slíbené kvalitě a slíbeném čase.“

Filip Kuna, CEO Strossle

Přečíst ešte jeden

Přejít nahoru